loading page...

Domovní láska

Praha, Hotel Kupa
icon category Kategorie

Nové město

Na půdorysu města starého vyrostlo nové. Byly přetvořeny ulice i budovy, nadzemí i podzemí. Nové město odpovídá novým potřebám, je vysoce organizované a efektivní a bydlí v něm stále větší množství lidí. Lidí, které je třeba směřovat správným směrem, napovídat jim, co chtějí a hlídat, aby nedělali věci zakázané, či snad nevhodné. Město je jejich ochránce, který jim zaručí bezpečnost a jistotu prostřednictvím svých vzájemně provázaných technologií. Město se stalo organismem, který sám sebe vyvíjí svým směrem, za svým vlastním cílem. Jednotlivec už nemá pro důležitější obraz celku smysl. Pokud se přesto objeví individualita, je třeba ji začlenit mezi ostatní, rozebrat a znovu smontovat, aby mohla být využita pro potřeby celku.

Fotografie

Kategorie Nové město