Fotografie Před probuzením, na fotce: řeka, cesta, stromy, elektřina, ráno, podzim, autor: Ondřej Zapletal
prohlížíte si realitu:Praha nepoznaná na fotografii řeka, cesta, stromy, elektřina, ráno, podzim
fotku najdete také v realitách:Řeka městem
Mezi dnem a nocí
lokalita Praha, Podbaba